Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2019 Konsultacje w sprawie zmiany Programu Współpracy Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.12 z dnia 3 lipca 2019 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy – stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Kurenda – informacja odnośnie warunków zabudowy w pobliżu elektrowni wiatrowych Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zarządzenie 99/2019 Wójta Gminy Pruszcz w sprawie unieważnienia konkursu ofert Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.07.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.07.2019 Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent w Gminnym Centrum Oświaty w Pruszczu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2019 Rekrutacja na stanowisko Skarbnika Gminy – II nabór Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 czerwca 2019 r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 115 (obręb 0010) w miejscowości Łaszewo, Gmina Pruszcz” Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Rozeznanie rynku – pomoce dydaktyczne Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.06.2019 „Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz” – ul. Równa – II przetarg Szczegóły