Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. znak WOO.420.4.2021.DK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Konstytucja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2.-Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km” w zakresie węzła Gruczno. Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. znak WOO.420.5.2021.DK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Konstytucja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2.-Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km” w zakresie budowy przejazdu drogi powiatowej nr 1272C nad drogą ekspresową S-5 w miejscowości Niewieścin. Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Serock – ul. Wyzwolenia i ul. Górna, realizowana na terenie działek nr 92/4 i nr 399 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 29.01.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej „ŁASZEWO” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 24 obręb Łaszewo, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym – budowa kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 KURENDA Wójta Gminy Pruszcz dot. zmiany stawki za odpady Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – wydanie decyzji licp na terenie zamkniętym – budowa wodociągu średniego ciśnienia na działce numer 245/10 w obrębie Serock gm. Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2020 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2020 Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.09.2020 Refertent Szczegóły