Typ Data Tytuł
Przetargi 23.07.2018 Zapytanie rynkowe o cenę – Remont ulicy Sportowej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 607/8 w Serocku Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – rozbudowa zakładu Niewieścin Szczegóły
Przetargi 17.07.2018 Zapytanie rynkowe o cenę – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łowinek nr 031116C – ul. Szkolna Szczegóły
Przetargi 17.07.2018 Zapytanie rynkowe o cenę – Remont ulicy Sportowej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w Serocku (pomiędzy Al. Mickiewicza a wiaduktem na ul. Mostową) Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów – rozbudowa zakładu Niewieścin Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Postanowienie w spr. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozbudowa zakładu Niewieścin Szczegóły
Przetargi 03.07.2018 Zapytanie rynkowe o cenę – utwardzenie terenu na ulicy Zakątek w Pruszczu Szczegóły
Przetargi 27.06.2018 Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: „Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock” Szczegóły