Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2018 Postanowienie w spr. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – budowa instalacji podoczyszczania i odprowadzania ścieków – Pychota Niewieścin Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów – budowa instalacji podoczyszczania i odprowadzania ścieków – Pychota Niewieścin Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.04.2018 Nabór na stanowisko – Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Informacja – opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Kurenda – gazyfikacja w gminie Pruszcz Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Serocku Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Kurenda – ujemne skutki przezimowania upraw rolnych w 2018 Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonanie ujęcia wód podziemnych (…) w Serocku Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – rozbudowa zakładu Niewieścin Sp. z o.o. w Niewieścinie Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz Szczegóły