Typ Data Tytuł
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa drogi gminnej w miejscowości Mirowice, realizowana na terenie działek nr 64/3, nr 50, nr 147 i nr 64/1 obręb Mirowice, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Zbrachlin realizowanych na terenie działki nr 45/1 ark. 1 w obrębie Zbrachlin gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie czterech oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Serock realizowanych na terenie działek nr 350/11 ark. 3, 350/6 ark. 3, 421 ark 4, 323/2 ark. 2, 489 ark. 4, 541 ark. 4 w obrębie Serock gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej” Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Łowinek realizowanych na terenie działek nr 7 ark. 5, 9 ark. 5 w obrębie Łowinek gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej” Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Niewieścin realizowanych na terenie działki nr 22/2 ark. 1 w obrębie Niewieścin gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej” Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Gołuszyce, realizowana na terenie działek nr 48/2 (ark. 6), nr 25 (ark. 6), nr 7 (ark. 3), nr 19 (ark. 3), nr 48/1 (ark. 6) i nr 49 (ark. 6) obręb Gołuszyce, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, na działce nr ewid. 245/10, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, w celu zasilenia działek nr 218/5, nr 218/6 i nr 218/7 położonych przy ul. Szkolnej w miejscowości Pruszcz, realizowana na terenie działki nr 218/3 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Konkursy Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo – PT Serock Szczegóły