Typ Data Tytuł
Artykuł 13.11.2019 Kompostowanie bioodpadów – kurenda z ankietą Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Informacja dla przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa linii i przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV i prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania budynku usługowo-biurowo-handlowego na działce nr 51/8 w Pruszczu, realizowana na terenie działek nr 9/9, 39, 50/4, 50/3, 51/3, 36 i 51/8 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.11.2019 Bibliotekarz Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Dbajmy wspólnie o nasze powietrze Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Zbiórka bioodpadów Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.10.2019 Ubezpieczenie mienia Gminy Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.10.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock realizowanej na terenie działek nr 399, 92/2, 91, 92/1, 160/1, 292, 293, 323, 487, 421, 496, 428, 452, 535, 449, 537, 538, 548, 662, 545, 429, 671, 670, 672, 669, 668/1, 667, 673, 245/10, 245/13, 546, 573, 628/2, 630, 180, 628/1, 631, 298, 666, 555 obręb Serock, gmina Pruszcz, powiat świecki oraz na terenie działek nr 88, 80/19, 80/21, 80/23, 80/25, 82/1, 84/7, 83/1, 78/1 obręb Wudzyn, gmina Dobrcz, powiat bydgoski. Szczegóły
Przetargi 22.10.2019 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – świetlica wiejska Szczegóły