Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6/10, nr 47/5, nr 54/7 i nr 54/4 w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn-Pruszcz Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uwaga! Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu – warunkowa przydatność wody do spożycia – woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 244 w Serocku Szczegóły
Przetargi 07.09.2018 Zaproszenie do złożenia oferty Studium Wykonalności Inwestycji oraz wniosku aplikacyjnego-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej Szczegóły
Przetargi 07.09.2018 Zaproszenie do złożenia oferty Studium Wykonalności Inwestycji oraz wniosku aplikacyjnego-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Kurenda – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2018 Szczegóły
Przetargi 29.08.2018 Remont elewacji budynku komunalnego w Pruszczu na ul. Zamkniętej Szczegóły