Typ Data Tytuł
Artykuł 02.07.2020 Kurenda – usuwanie folii rolniczych Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, w celu zasilenia działki nr 40/31 położonej przy ul. Sosnowej w miejscowości Serock, realizowana na terenie działki nr 45 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Przetargi 26.06.2020 Rozeznanie rynku – Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie „sali doświadczania świata”, adaptacja pomieszczenia Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Zawiadomienie DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.21 Szczegóły
Przetargi 25.06.2020 Zapytanie o cenę – wyposażenie – doposażenie pracowni przyrodniczych Szczegóły
Przetargi 23.06.2020 Sprzedaż samochodu FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ŚG-V.7430.13.2020 z 16.06.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” [pow. bydgoski, świecki, tucholski, starogardzki, chojnicki, kościerski]” Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku Niewieścin – Suponin, realizowana na terenie działek nr 18/9 (ark. 1) i nr 13 (ark. 3) w obrębie Niewieścin, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2020 do czerwca 2021 Szczegóły