Budowa dróg gminnych w miejscowości Serock, obejmująca ul. Mostową, cześć ul. Wyzwolenia, część ul. Górnej

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z dnia 7 maja 2021 – przedłużenie terminu

Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2021 o wydłużeniu terminu

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania BOŚiGK.6220.1.8.2021

Uzgodnienie RDOŚ I Wody Polskie do post.BOŚiGK.6220.1.8.2021

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu-Budowa drogi gminnej Serock

Obwieszczenie z dnia 14 września 2021 o wydaniu decyzji

Decyzja nr 9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 września 2021 r

Informacje

Rejestr zmian