Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada (drogi nr 031135C, 031104C, cz. 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo

Obwieszczenie z 31.03.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2021 – przedłużenie terminu

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2021 – zakończenie postępowania

Opinia Wody Polskie

Postanowienie RDOŚ

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2021 o wydaniu decyzji

Decyzja nr 7-2021 z dnia 15 czerwca 2021

Informacje

Rejestr zmian