Budowa drogi w Gołuszycach – Budowa drogi gminnej nr 031103C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Gołuszyce

https://miniportal.uzp.gov.pl/

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 03.09.2021
  • Data składania ofert 20.09.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 20.09.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00169521/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian