Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 232/2 w obrębie geodezyjnym Serock, Gmina Pruszcz

Obwieszczenie z dnia 05.03.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z dnia 25.03.2021 – wydłużenie terminu

Obwieszczenie z dnia 31 maja 2021 r. – wydłużenie terminu

Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2021 o zakończeniu postępowania

Opinia Wody Polskie

Postanowienie RDOŚ

Obwieszczenie z dnia 02 sierpnia 2021 o przełużeniu terminu

Obieszczenie z dnia 10 sierpnia 2021 o wydaniu decyzji

Decyzja nr 8-2021 z dnia 10 sierpnia 2021

Informacje

Rejestr zmian