Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 232/2 w obrębie geodezyjnym Serock, Gmina Pruszcz

Obwieszczenie z dnia 05.03.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z dnia 25.03.2021 – wydłużenie terminu

Informacje

Rejestr zmian