Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19 w obrębie Łowinek w Gminie Pruszcz

Obwieszczenie z 22 kwietnia 2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2021 r. wydłużenie terminu

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2021 o zawieszeniu postępowania

Informacje

Rejestr zmian