Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19 w obrębie Łowinek w Gminie Pruszcz

Obwieszczenie z 22 kwietnia 2021 – wszczęcie postępowania

Informacje

Rejestr zmian