Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 28/5 oraz 26 w obrębie Łowin, gmina Pruszcz

Obwieszczenie z dnia 09.03.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z 30.03.2021 -wydłużenie terminu

Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 – zakończenie postępowania

Opinia Wody Polskie

Postanowienie RDOŚ

Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2021 o wydaniu decyzji

Decyzja nr 6-2021 z dnia 08 czerwca 2021

Informacje

Rejestr zmian