Budowa stacji paliw, samoobsługowej myjni samochodów osobowych, pylonu reklamowego i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na terenie działek nr 34/14 i 34/16 w m. Zbrachlin, gmina Pruszcz

Obwieszczenie z dnia 02.04.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz z 30 kwietnia 2021 – przedłużenie terminu

Obwieszczenie o postanowieniu z dnia 08 czerwca 2021

Postanowienie z dnia 08 czerwca 2021

Postanowienie RDOŚ z dnia 1 czerwc 2021

 Opinia Wody Polskie z dnia 28 maja 2021

 Opinia PPIS z dnia 169 kwietnia 2021

Postanowienie z dnia 30 czerwca 2021 o zawieszeniu postępowania

Postanowienie z dnia 5 lipca 2021 o odwieszeniu postępowania

Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2021 w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa

Obwieszczenie z dnia 7 października 2021 r. o ponownej procedurze udziału społeczeństwa

Postanowienie RDOŚ z dnia 5 października 2021 r

Opinia Wody Polskie z dnia 28 maja 2021 r

Informacje

Rejestr zmian