Budowa stacji paliw, samoobsługowej myjni samochodów osobowych, pylonu reklamowego i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na terenie działek nr 34/14 i 34/16 w m. Zbrachlin, gmina Pruszcz

Obwieszczenie z dnia 02.04.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz z 30 kwietnia 2021 – przedłużenie terminu

Informacje

Rejestr zmian