Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa szkolnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia dla potrzeb boiska, realizowana na terenie działki nr 7 w obrębie Łowinek, gmina Pruszcz Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.03.2019 Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. księgowych w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Zawiadomienie GDOŚ o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy znak DOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.9 z dnia 28 lutego 2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.03.2019 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszczu Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.03.2019 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu” – Etap I wyburzenie fragmentu istniejącego budynku Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 5/cp/2013 o ulicp – „Przebudowa dróg gminnych”, która będzie realizowana na drodze gminnej nr 031141 C Cieleszyn – Konstantowo – Rudki, na działkach nr 69 i nr 71 w obrębie geodezyjnym Konstantowo gmina Pruszcz wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i technicznych związanych z tą inwestycją.” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 6/cp/2013 o ulicp – „Przebudowa dróg gminnych” w zakresie odnoszącym się do drogi gminnej o statusie drogi wewnętrznej, realizowanej na działkach w obrębie Konstantowo nr 80, nr 54 i nr 79 i w obrębie Topolno na działce nr 21/1 w gminie Pruszcz oraz na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.” Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz – 2018-2023 Szczegóły
Przetargi 14.02.2019 Wycinka drzew – rozeznanie rynku Szczegóły
Przetargi 11.02.2019 Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie Szczegóły