Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2019 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 100 w Pruszczu – Wybory do Izb Rolniczych Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.12 z dnia 3 lipca 2019 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy – stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń. Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.07.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.07.2019 Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent w Gminnym Centrum Oświaty w Pruszczu Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2019 WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” Dostawa: wyposażenie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV i linii napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowych oraz złącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV i linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, realizowana na terenie działek na terenie działek nr 169-4, 168, 164-1 i 162-1 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 01.07.2019 NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU – PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Podatki i opłaty lokalne – nowe druki obowiązujące od 01.07.2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2019 Rekrutacja na stanowisko Skarbnika Gminy – II nabór Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 czerwca 2019 r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 115 (obręb 0010) w miejscowości Łaszewo, Gmina Pruszcz” Szczegóły