Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 22.05.2019 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV i SN 15 kV, budowa stacji transformatorowych oraz złącza kablowego SN 15 kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV i linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, realizowana na terenie działek na terenie działek nr 169-4, 168, 164-1 i 162-1 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Informacja ARIMR dla rolników Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Kurenda – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.05.2019 Stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy studni głębinowej nr 3 na terenie SUW w Pruszczu” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.04.2019 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 115 (obręb 0010) w miejscowości Łaszewo, Gmina Pruszcz. Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Kurenda – spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Szczegóły