Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2018 Postanowienie w spr. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – budowa instalacji podoczyszczania i odprowadzania ścieków – Pychota Niewieścin Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów – budowa instalacji podoczyszczania i odprowadzania ścieków – Pychota Niewieścin Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.04.2018 Nabór na stanowisko – Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Informacja – opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Kurenda – gazyfikacja w gminie Pruszcz Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Serocku Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonanie ujęcia wód podziemnych (…) w Serocku Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – rozbudowa zakładu Niewieścin Sp. z o.o. w Niewieścinie Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz w sprawie postanowień odnośnie wydania decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN(110 KV) wraz ze światłowodem relacji: GPO 30/110 KV Pruszcz – stacja elektroenergetyczna Bydgoszcz Jasiniec, realizowana w granicach administracyjnych gmin Pruszcz, Dobrcz i Osielsko oraz na terenie miasta Bydgoszczy Szczegóły
Przetargi 22.03.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla inwestycji pn.: Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock -Brzeźno o nr 031120C – Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły