Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, realizowana w obrębie ewidencyjnym Serock (gmina Pruszcz) i w obrębie ewidencyjnym Wudzyn (gmina Dobrcz) Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa drogi gminnej na odcinku ok. 600 m, w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej Rudki, realizowana na terenie działek nr 71, nr 79, nr 54, nr 80, nr 49/2 i nr 76 w obrębie Konstantowo, gmina Pruszcz oraz na terenie działek nr 21/1 i nr 22 w obrębie Topolno, gmina Pruszcz Szczegóły
Przetargi 17.09.2019 Sporządzenie dokumentacji – Programu Funkcjonalno użytkowego wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz Analizą Efektywności Kosztowej budowy „przydomowych” oczyszczalni ścieków dla 5 budynków szkolnych oraz 3 budynków komunalnych Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 12 września 2019 r. w sprawie opracowania projektów dokumentów – programów ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zawiadomienie GDOŚ z 6 września 2019 r. w sprawie wydłużenia terminu załatwienia sprawy – stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ z dnia 23 lipca 2010r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2019 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2019 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 września 2019 r. o przekazaniu skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 2019 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.107.2018.AL.12 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011 r. znak: WOO.4210.7.2011DM.19, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Pruszcz” Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczy FORD TRANSIT Szczegóły