Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz znak: BOŚiGK.602.3.2019 z dnia 24.01.2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Pruszcz w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.01.2020 Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C – ul. Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.01.2020 Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH KONSULTACJACH PROJEKTU PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ W 2020 ROKU Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz znak: BOŚiGK.6220.1.1.2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi wewnętrznej Niewieścin-Suponin” – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Utylizacja azbestu Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oa.II.4200.30.2015.mk.18 z dnia 13.12.2019 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy – wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 OBWIESZCZENIE o wszcz.postępowania admin. w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-PKP S.A. pn.Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola-Inowrocław-Tczew Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Informacja – opłata za śmieci w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oa.II.4200.30.2015.mk.18 z dnia 13.12.2019 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy – wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń Szczegóły