Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie – budowa studni głębinowej nr 3 na terenie SUW w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zawiadomienie GDOŚ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa drogi ekspresowej S5 Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów – Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Przebudowa drogi Pruszcz – Trzebień Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego – obory – w Wałdowie Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – budowa instalacji podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego Pychota Szczegóły