Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.11.2017 Druk deklaracji Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Opłata za śmieci Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 GPSZOK w Małociechowie Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy nr 2/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 07. sierpnia 2017 r. Szczegóły