Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Przebudowa drogi Pruszcz – Trzebień Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego – obory – w Wałdowie Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – budowa instalacji podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego Pychota Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Druk deklaracji Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Opłata za śmieci Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 GPSZOK w Małociechowie Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Pruszcz Szczegóły