Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2021 Budowa dróg gminnych w miejscowości Serock, obejmująca ul. Mostową, cześć ul. Wyzwolenia, część ul. Górnej Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Budowa stacji paliw, samoobsługowej myjni samochodów osobowych, pylonu reklamowego i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na terenie działek nr 34/14 i 34/16 w m. Zbrachlin, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 29.01.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej „ŁASZEWO” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 24 obręb Łaszewo, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie – budowa studni głębinowej nr 3 na terenie SUW w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zawiadomienie GDOŚ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa drogi ekspresowej S5 Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów – Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Przebudowa drogi Pruszcz – Trzebień Szczegóły