Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 18.06.2019 „Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz” – ul. Równa – II przetarg Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.06.2019 Przetarg na Koparkę do Gminnej Spółki Wodnej Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2019 Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2018 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ na robotę budowlaną pn: „Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock” Szczegóły
Przetargi 06.06.2018 Rozeznanie rynku – Urządzenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Okrężnej w Pruszczu Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.05.2018 Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.02.2018 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.01.2018 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2018 Przebudowa drogi gminnej w Serocku, ul. Kolejowa Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.12.2017 Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły