Deklaracja dostępności

Gmina Pruszcz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do serwisu internetowego bip.pruszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.06.2016 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.04.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
– mapy lokalizacyjne nie są dostępne ponieważ są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Adam Pszczoliński, adres poczty elektronicznej pruszcz[at]pruszcz[dot]pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 562 43 04 lub 52 562 43 05.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą  stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz Do budynku prowadzi wejście od ul. Głównej.

Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Referaty umieszczone są na trzech piętrach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest na parterze. W budynku znajduje się winda.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Urzędzie Gminy Pruszcz można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Należy zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie urzędu, a także drogą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres sekretarz[at]pruszcz[dot]pl. Zgłoszenie poprzez email winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, nr telefonu kontaktowego lub adres email, proponowany termin załatwienia sprawy oraz jej rodzaj.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>