Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pruszcz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert 2020

    • Nr przetargu BOŚiGK.602.2.2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian