Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zaproszenie do składania ofert

    • Nr przetargu BUD.BOŚiGK.602.2.2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian