Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 10.08.2021
  • Data składania ofert 27.08.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 27.08.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00144504/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian