Dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz”

banerbaner2

obraz_azbest

W dniu 20.05.2016 r. Gmina Pruszcz zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz”. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosiła do 100% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 1 000,00 zł za 1 Mg azbestu lub wyrobów zawierających azbest. 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z warunków ubiegania się o to dofinansowanie było ujęcie tego przedsięwzięcia przez Gminę w posiadanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz zgodność z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W ramach uzyskanego w roku 2016 dofinansowania w wysokości 34.233,45 zł firma wyłoniona przez Gminę Pruszcz w drodze zapytania ofertowego tj. Eco – Pol Sp. z o.o. wykonała następujące usługi:

Nazwa zadania

Liczba nieruchomości

Ilość odebranych wyrobów azbestowych (pokrycia dachowe)

Koszty usługi [zł]

Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW

[Mg]

[m2]

Demontaż, transport i utylizacja azbestu

6

15,235

846,37

9.141,00

9.141,00

Transport i utylizacja azbestu

9

55,761

3097,83

25.092,45

25.092,45

Informacje

Rejestr zmian