Lokalny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruszcz nr XXXVII/295/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących opracowania „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023” oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruszcz nr XXXVIII/311/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r.  zmieniającej w/w uchwałę. Wójt Gminy Pruszcz informuje, że w dniach od 11.09.2017 r. do 24.09.2017 r. odbędzie się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023”. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach: Pisemnej z wykorzystaniem formularza  zgłaszania uwag, zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Pruszcz – www.pruszcz.pl oraz dostępnych w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Gminy. Spotkania konsultacyjnego  z mieszkańcami Gminy Pruszcz w dniu  21 września  2017 roku o godz. 12:00 w Bagniewie  (świetlica wiejska) oraz o godz. 13:30 w Topolnie (świetlica wiejska). Wypełniony  formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Pruszcz,  ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz lub  pocztą e-mail na adres promocja@pruszcz.pl lub dostarczyć bezpośrednio do  Punktu Informacyjno – Podawczego Urzędu Gminy Pruszcz, w terminie do dnia 24.09.2017 r. Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 24 września 2017 r. nie będą brane pod uwagę. Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>