Opłata za śmieci

„Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w następujących terminach: - za I kwartał - do 31 marca danego roku; - za II kwartał - do 30 czerwca danego roku; - za III kwartał - do 30 września danego roku; - za IV kwartał - do 31 grudnia danego roku. Dopuszcza się możliwość uiszczania wpłat miesięcznych. Ponadto opłatę za śmieci uiszcza się : - przelewem na indywidualny rachunek bankowy (w tytule przelewu „opłata za śmieci – miesią/kwartał…”); - w kasie urzędu: godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa, czwartek:  8:00 - 13:00 wtorek: 8:00 - 15:30 piątek: 7:30 - 12:30 Obowiązujące stawki opłaty wynoszą odpowiednio: - 10,50 zł za jedną osobę miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny - 20,00 zł za jedną osobę miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty za 1 osobę oraz liczby osób zamieszkującej nieruchomość. Przykład wyliczenia opłaty w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość zbierających odpady w sposób selektywny: 3 x 10,50 = 31,50 zł/miesiąc Przykład wyliczenia opłaty w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość zbierających odpady w sposób zmieszany: 3 x 20,00 = 60,00 zł/miesiąc”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>