Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-03-13 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XLV sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 23 MARCA 2018 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XLV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Interpelacje i zapytania radnych; 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji; 9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 10. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2017; 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pruszcz na lata 2018 – 2021; 12. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez kluby sportowe w roku 2017; 13. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017; 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023; 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze; 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych; 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku; 18. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez gminę Pruszcz na 2018 roku; 19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024; 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r. 21. Wolne głosy i zapytania; 22. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Przemysław Sznajdrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>