Zaproszenie na LI Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2018-09-18 Mieszkańcy  Gminy Pruszcz Dot. zwołania LI sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami),§ 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 28 września  2018  roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję LI sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Interpelacje i zapytania radnych; 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji; 9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 10. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za I półrocze 2018; 11. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego; 12. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie gminy; 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r; 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz; 15. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz; 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 19. Wolne wnioski i informacje; 20.Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Sznajdrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>