Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-10-02 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania  LII  sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami),§ 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 12 października 2018 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję LII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie LII  Sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Interpelacje i zapytania radnych; 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy; 8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji; 9. Sprawozdanie  Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 10. Informacja Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk”  w Pruszczu z funkcjonowania Spółki oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych w roku 2018 w zakresie  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018; 12. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej z pracy w roku 2018; 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących i  Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności w roku 2018 oraz w mijającej kadencji 2014-2018; 14. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu na finansowanie planowanego deficytu; 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej w 2018 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia  Najświętszej Maryi Panny w Topolnie z przeznaczeniem na remont konserwatorski kościoła parafialnego w Topolnie; 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 19. Wolne wnioski i informacje; 20. Podsumowanie kadencji Rady Gminy 2014-2018; 21. Zakończenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>