Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2019-03-19

Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania VII sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję VII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018; 9. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez kluby sportowe w roku 2018; 10. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018; 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu; 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Uśmiech dziecka” przy Szkole w Zbrachlinie; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  gminy Pruszcz na rok 2019; 16. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje; 17. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>