Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 8.10.2019r. r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XIV sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506  ze zm.) oraz  § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XIV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Oświaty o stanie  realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019; 9. Wybory ławników na kadencję 2020-2023: 1) Stanowisko Zespołu ds. wyboru ławników w sprawie zgłoszonych kandydatów; 2) podjęcie uchwały w sprawie powołanie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławnika  do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023; 3) podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję  2020-2023; 4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  na kadencję 2020-2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu; 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pruszcz; 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach  wsparcia; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019; 15. Wolne wnioski i informacje; 16. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>