Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 11.08.2020r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXIV sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2-5 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz.13.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Pruszcz. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie  Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Informacja Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu z funkcjonowania Spółki oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych w roku 2020 w zakresie  rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej  za rok 2019; 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji; 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół w roku szkolnym 2020/2021; 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz; 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz uchwalenia statutu jednostki; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia gminie realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych; 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Serock, stanowiących własność mienia Gminy Pruszcz; 15. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia  26 października 2012 r. w sprawie  określenia  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych do Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu na podwyższenie kapitału zakładowego; 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na rok 2020; 19. Wolne wnioski i informacje; 20. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>