Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  15.09.2020r. Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXV sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2-5 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 24 września 2020 r. (czwartek) o godz.13.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu zwołuję XXV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za rok 2019; 9. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 10. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, 11. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie propozycji załatwienia petycji; 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji; 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Pruszcz; 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na rok 2020; 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami; 18. Wolne wnioski i informacje; 19. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>