Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  30.10.2020r. Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXVII sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2-5  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  z 2018 r.  poz. 3364) na mocy  art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842)w dniu  3 listopada 2020 r. (wtorek ) o godz.13.00 zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Pruszcz z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz; 9.  Apel Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 listopada 2020r.w sprawie odrzucenie niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz  niektórych innych ustaw; 10. Apel Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie poszanowania praw i godności kobiet; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na rok 2020; 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady Gminy Pruszcz: 13. Wolne wnioski i informacje; 14. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>