Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) i terminie konsultacji społecznych

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacje

Rejestr zmian