Konkursy

2020

Zarządzenie Nr 234-2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia ootwartego konkursu ofert

Ogłoszenie do pracy w komisji

karta zgłoszeniowa do prac w komisji

Zarządzenie 256 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert

Zarzadzenie_261_2020_z_19_05_2020_ogloszenie_rozstrzygniecia_otwartego_konkursu_ofert

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian