Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023

Informacje

Rejestr zmian