Kurenda do mieszkańców sołectwa Parlin – dotyczy Budowy obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz

Kurenda do mieszkańców sołectwa Parlin – dotyczy Budowy obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian