Kurenda – gazyfikacja w gminie Pruszcz

SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z chęcią przeprowadzenia gazyfikacji Gminy Pruszcz gazem ziemnym chciałbym poznać Państwa zdanie na ten temat i zrobić rozeznanie rynku.
Osoby zainteresowane zmianą ogrzewania na gazowe proszone są o wypełnienie ankiety.

Jednocześnie informujemy, że szacunkowa wartość przyłącza dla mieszkańców do sieci gazowej może wynosić ok. 1800 zł (długość przyłącza ok 15 m) dla przedsiębiorców ok. 3 000 zł (powyżej 10m3 LNG na godz.), do tego należy wymienić kocioł na gazowy.
Cena LNG to ok. 2,47 zł brutto/m3.

Realizacja rozbudowy sieci gazowej będzie możliwa po uzyskaniu minimalnej liczby chętnych do przyłączenia.
To Państwo decydują o możliwości zmiany systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych i przedsiębiorstwach.

Druki ankiet z deklaracją podłączenia do sieci gazowej dostępne są na stronie internetowej gminy www.pruszcz.pl, można je pobrać w Urzędzie Gminy w Pruszczu w biurze podawczym, u pracownika ds. ochrony środowiska pok. nr 3, ewentualnie u Sołtysa wsi.
Prosimy ankiety składać w terminie do 30 maja 2018 r.

Wójt Gminy Pruszcz
/-/ Dariusz Wądołowski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian