Kurenda – wyjaśnienia odnośnie mających powstać elektrowni wiatrowych

Pruszcz, dnia 04 sierpnia 2016 r.

K U R E N D A

W związku z krążącym po gminie Pruszcz pismem dotyczącym rzekomego braku możliwości rozbudowy i zabudowy nieruchomości położonych w pobliżu mających powstać elektrowni wiatrowych informuję mieszkańców o zapisach ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016.961), która weszła w życie 16.07.2016 r.

1. Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc – art. 15 ust. 2 ww. ustawy – posiadamy obecnie dwa takie plany.

2. Elektrownie wiatrowe mogą być lokalizowane i budowane w odległości równej lub większej od dziesięciokrotnej wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – art. 4 ust. 1ww. ustawy.

3. W przypadku nowych budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej w skład której wchodzi zabudowa mieszkaniowa – przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy Wójt Gminy będzie mógł prowadzić postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepisów dotychczasowych tj. bez zachowania odległości od elektrowni wiatrowej, o których mowa powyżej – art. 14 ust. 2 ww. ustawy.

4. Zachowanie ww. odległości nie jest i nie będzie wymagane przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi zabudowa mieszkaniowa – art. 4 ust. 3 ww. ustawy, tj. dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej.

5. Wg art.15 ust.8  ww. ustawy – w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie miejscowych planów przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. bez zachowania odległości od elektrowni wiatrowej.

6. W związku z pojawiającymi się rożnymi interpretacjami  przepisów  w/w ustawy zwrócono się do  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o oficjalną wykładnię przepisów ww. ustawy. Po uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa informacja ta zostanie niezwłocznie udostępniona  mieszkańcom Gminy Pruszcz.

7. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, wszelkich odpowiedzi w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Gminy Pruszcz – Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>