Obw. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia licp dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Zbrachlin realizowanych na terenie działki nr 45/1 ark 1 w obr. Zbrachlin gm. Pruszcz w ramach operacji pt. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian