Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, na działce nr ewid. 245/10, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym

Informacje

Rejestr zmian