Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym – budowa kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian