Obwieszczanie Wójta Gminy Dobrcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV (WN) wraz ze światłowodem relacji: GPO 30/110 kV Pruszcz – Stacja Elektroenergetyczna Bydgoszcz Jasiniec, realizowana w granicach administracyjnych gmin Pruszcz, Dobrcz i Osielsko i na terenie miasta Bydgoszczy

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz

Informacje

Rejestr zmian