Obwieszczanie Wójta Gminy Dobrcz o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w celu połączenia istniejącej linii GPZ Kotomierz – Serock z odgałęzieniem do ZKSN Wudzyn, realizowana w obrębie ewidencyjnym Serock (gmina Pruszcz) i w obrębie ewidencyjnym Wudzyn (gmina Dobrcz)

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz o zakończeniu postepowaniaw sprawie ulicp budowa sieci elektroenergetycznej SN15kV

Informacje

Rejestr zmian