Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa drogi gminnej na odcinku ok. 600 m, w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej Rudki, realizowana na terenie działek nr 71, nr 79, nr 54, nr 80, nr 49/2 i nr 76 w obrębie Konstantowo, gmina Pruszcz oraz na terenie działek nr 21/1 i nr 22 w obrębie Topolno, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp (2)

Informacje

Rejestr zmian