Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku Niewieścin – Suponin, realizowana na terenie działek nr 18/9 (ark. 1) i nr 13 (ark. 3) w obrębie Niewieścin, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian