Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 031143C Trępel – Grabówko, realizowana na terenie działek nr 90/2 i 90/1 w obrębie Trępel i nr 363/1 w obrębie Topolno oraz na terenie części działki nr 80/5 w obrębie Trępel, gmina Pruszcz i na terenie części działek nr 363/2, 213/1, 212/4, 364/1 i 352/6 w obrębie Topolno, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian