Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, w celu zasilenia działek nr 218/5, nr 218/6 i nr 218/7 położonych w rejonie ul. Szkolnej w miejscowości Pruszcz, realizowana na terenie działki nr 218/3 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian