Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa linii i przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV i prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania budynku usługowo-biurowo-handlowego na działce nr 51/8 w Pruszczu, realizowana na terenie działek nr 9/9, 39, 50/4, 50/3, 51/3, 36 i 51/8 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian