Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1267C (relacji: Wudzyn – Pruszcz) na Strudze Kotomierzyca w km 23+654, realizowana na terenie działki nr 18 w obrębie Łowin, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian