Obwieszczenie – BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016 – o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie – BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016

Informacje

Rejestr zmian