Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska że decyzją z dnia 10 lipca 2019 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011 r., znak: WOO.4210.7.2011.DM.19, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Pruszcz” w części obszarów geodezyjnych Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo, Mirowice i Pruszcz w gminie Pruszcz, powiat świecki

Obw. dot. parku wiatrowego

Informacje

Rejestr zmian