Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 10.02.2021 r. o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.38.2020 zatwierdzającej opracowanie pt.: Dodatek do projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna linii kolejowej 201 (000)

Obwieszczenie

Informacje

Rejestr zmian