Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian