Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec

Obwieszczenie z dnia 23.02.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z dnia 15.03.2021 – wydłużenie terminu

Obwieszczenie z dnia 31 maja 2021 – przedłużenie terminu

Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2021 o zakończeniu postępowani

Opinia Wody Polskie

Postanowienie RDOŚ

Obwieszczenie z dnia 01 wrzesnia 2021. o przedłużeniu terminu

Obwieszczenie z dnia 21 wrzesnia 2021 o wydaniu decyzji nr 10.2021

Decyzja nr 10.2021 z dnia 21 września 2021

Informacje

Rejestr zmian