Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec

Obwieszczenie z dnia 23.02.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z dnia 15.03.2021 – wydłużenie terminu

Informacje

Rejestr zmian