Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa kablowo-napowietrznej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo pomiarowych na terenie działek 38-1, 38-2, 39-3 obręb Zbrachlin, gmina Pruszcz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacje

Rejestr zmian